Voorwaarden

Betalings- en annuleringsvoorwaarden dagworkshops

Door je in te schrijven middels het aanmeldformulier ga je een betalingscommitment aan.
Lees daarom de algemene voorwaarden goed door.
1) Na het inschrijven op de workshop ontvangt de klant een bevestiging met specificaties en vindt door de klant volledige betaling plaats van het overeengekomen bedrag, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2) Het inschrijfgeld dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving op onze rekening NL74 RABO 0148931456 te zijn bijgeschreven met vermelding van naam en datum workshop.

Annulering dagworkshops
1) Annulering tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop is kosteloos. Daarna wordt 50 % van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de training wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. In alle gevallen mag na overleg met Bitless And More een vervanger worden gestuurd.
2)Bitless And More behoudt zich het recht om, bij minder dan 4 inschrijvingen, de workshop te annuleren. Het overgemaakte bedrag wordt dan binnen de 2 weken terug overgemaakt.

 Betalings en annuleringsvoorwaarden meerdaagse trainingen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft meerdaagse trainingen en opleidingen in binnen en buitenland.
1.2
Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door cliënt cq deelnemer.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Bitless And More behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een meerdaagse training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden.
3.3 Annulering is tot 8 weken voor aanvang  kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor aanvang van de startdatum wordt 15% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 weken en  30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 35% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
3.6 Bitless And More behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 4: Betaling

4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bitless And More.
4.2 Bij grotere cursussen en trainingen wordt een aanbetaling/voorschot gevraagd en dient de rest van het deelname geld uiterlijk 8 weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.